ഖുര്‍ആന്‍ കഥകള്‍

  വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ കഥാവിവരണംഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന  ചിന്തകള്‍ 1. മനസ്സില്‍ ആദര്‍ശം ഉറപ്പിച്ചുനിര്‍ത്ത ...

Read More

ഖുര്‍ആനിലെ കഥകള്‍

കഥ എന്ന കലാരൂപത്തെക്കുറിച്ച ചര്‍ച്ചകളില്‍ സാധാരണ രണ്ട് വാദഗതികള്‍ ഉന്നയിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. കഥ കഥയ ...

Read More

ഖുര്‍ആനികൗഷധം

നാം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖുര്‍ആനില്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസവും കാരുണ്യവുമായ ചിലതുണ്ട്. ...

Read More