വനിതാദിനം

മാര്‍ച്ച് 8 ലോക വനിതാദിനം ആയി ആചരിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍അയിത്തവും തൊട്ടുകൂടായ്മയും അശുദ്ധിയും ക്ഷേത്ര ...

Read More

മനുഷ്യ ഹ്രദയം

മനുഷ്യ ഹ്രദയം ആത്മീയ ശിക്ഷണത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നവരും ദൈവഭക്തന്മാരും പരലോകത്തിന് വേണ്ടിയു ...

Read More

ദുഖവും പരിഹാരവും

ദുഖവും പരിഹാരവും വളരെ ലളിതമാണ് പരിഹാരം. നാം നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവിലേക്ക് തിരിയുക. തന്റെ സൃഷ്ടികളെ ഏറ ...

Read More

ഇന്നത്തെ ഇറാഖ്

ഇന്നത്തെ ഇറാഖ് കണ്ണുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കുഴികളോടെയുമൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഫല്ലൂജയില്‍ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ...

Read More

പരദേശി

പ്രവാചകന്‍ എന്റെ ചുമലില്‍ പിടിച്ചു പറഞ്ഞു: നീ ഇഹലോകത്ത് ഒരു പരദേശി യെപ്പോലെയോ വഴിപോക്കനെപ്പോലെയ ...

Read More

സമയവും ജീവിതവും.

സമയവും ജീവിതവും പെട്ടെന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നു. ദുഃഖമുള്ളപ്പോള്‍ മേഘത്തെ പോലെയും സന്തോഷമുള്ളപ്പോള്‍ ...

Read More

ചൊവ്വായ മതം

ഐഹിക സുസ്ഥിതിക്കും ജീവിതം വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതിനും മോചനത്തിനും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാതൃകയാണ് ഇസ്‌ ...

Read More