പുഞ്ചിരി

ഒരു പുഞ്ചിരി യാണ് എന്നെ ഈ ശാദ്വലതീരത്തെത്തിച്ചത് , മുസ്‌ലിംകള്‍ എപ്പോഴും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമുള്ളവര ...

Read More

വിഡ്ഢി ദിനം

ഇസ്‌ലാമിക ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കലും കളവ് വ്യാപിക്കാന്‍ പാടില്ല. കാരണം സത്യസന്ധതയിലാണ് അത് നിലകൊള്ള ...

Read More

വനിതാദിനം

മാര്‍ച്ച് 8 ലോക വനിതാദിനം ആയി ആചരിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍അയിത്തവും തൊട്ടുകൂടായ്മയും അശുദ്ധിയും ക്ഷേത്ര ...

Read More

മനുഷ്യ ഹ്രദയം

മനുഷ്യ ഹ്രദയം ആത്മീയ ശിക്ഷണത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നവരും ദൈവഭക്തന്മാരും പരലോകത്തിന് വേണ്ടിയു ...

Read More

ദുഖവും പരിഹാരവും

ദുഖവും പരിഹാരവും വളരെ ലളിതമാണ് പരിഹാരം. നാം നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവിലേക്ക് തിരിയുക. തന്റെ സൃഷ്ടികളെ ഏറ ...

Read More

ഇന്നത്തെ ഇറാഖ്

ഇന്നത്തെ ഇറാഖ് കണ്ണുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കുഴികളോടെയുമൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഫല്ലൂജയില്‍ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ...

Read More