ഈദുല്‍ ഫിത്വര്‍

ദൈവിക തത്ത്വശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്‌ലാം. അതോടൊപ്പം അത് പ്രായോഗികമായ നിലപാടുകൂടിയാണ്. ആപൂര്‍ണവ്യക്തിത്വത ...

Read More

പരദേശി

പ്രവാചകന്‍ എന്റെ ചുമലില്‍ പിടിച്ചു പറഞ്ഞു: നീ ഇഹലോകത്ത് ഒരു പരദേശി യെപ്പോലെയോ വഴിപോക്കനെപ്പോലെയ ...

Read More

സ്തുതി

ആക്ഷേപം എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതമാണ് സ്തുതി. പൂര്‍ണ്ണത, മഹത്വം, സൗന്ദര്യം തുടങ്ങിയ അല്ലാഹുവിന്റെ ...

Read More