സ്വയം വിചാരണ

ഒരു മുസ്‌ലിം നിരന്തരം സ്വയം വിചാരണ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കണം അത്. അല ...

Read More

കമലാ സുരയ്യ എഴുപതുകളില്‍ തന്നെ ഇസ് ലാം സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് മകന്‍ എം ഡി നാലപ്പാട്ട്

കോഴിക്കോട്: എഴുപതുകളുടെ മധ്യത്തില്‍ തന്നെ കമലാ സുരയ്യ (മാധവിക്കുട്ടി) ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കപ ...

Read More