മുഹമ്മദ് അലി ക്ലേ

ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയും, ഉത്തരവാദിത്തപൂര്‍ണ്ണമായ, നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ...

Read More

പുഞ്ചിരി

ഒരു പുഞ്ചിരി യാണ് എന്നെ ഈ ശാദ്വലതീരത്തെത്തിച്ചത് , മുസ്‌ലിംകള്‍ എപ്പോഴും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമുള്ളവര ...

Read More