ദുല്‍ഹിജ്ജ മാസം.

സാജിദ് നദ്‌വി ഈരാറ്റുപേട്ട നന്മകള്‍ എത്ര ചെയ്താലും വയര്‍ നിറയുന്നവനല്ല വിശ്വാസി. കര്‍മങ്ങള്‍ ചെ ...

Read More

ഹജ്ജിന്റെ ചൈതന്യം

ഹജ്ജിന്റെ ചൈതന്യം എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രഷ്ടാവും നിയന്താവുമായ ദൈവം (അല്ലാഹു) ഏകനാണ്. അവന്റെ നിയമവ് ...

Read More

തമത്തുഅ്

ചോദ്യം: ഹജ്ജില്‍ ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും വ്യത്യസ്ത ഇഹ്‌റാം ചെയ്യുന്നതാണോ (തമത്തുഅ്) ഉത്തമം? അതല്ല ഹജ് ...

Read More