അധ്യാപനം എന്ന കല

അധ്യാപനം ഒരു കലയാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മാര്‍ഗദര്‍ശനം നല്‍കിയ പ്രവാചകന്മാര്‍ കലാകാരന്മാരായ അധ്യാ ...

Read More

ടൈംമാനേജ്‌മെന്റ്

എല്ലാവരും റമദാന്‍ വിഭവങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനും വീടുംപരിസരവും വൃത്തിയാക്കാനും വ്രതശ്രേഷ്ഠതകളെക്കുറിച് ...

Read More